مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:متقی زاده
شهرت:دکتر متقی زاده
پست الکترونیک:ahmadmotaghi@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم سیاسی

زندگی نامه

دکتر احمد متقی زاده

احمد متقی زاده - پایگاه اندیشوران حوزه

در خانواده ای متدین، متعهد و آگاه به شریعت محمد بن عبدالله (ص) در روستای گل زردعبدی از توابع شازند اراک در اول مهر ماه سال 1342 شمسی متولدشدندو در سال 1350 همراه خانواده به شهر بروجرد مهاجرت و ضمن فعالیت اقتصادی در ایام تعطیلی مدارس هم زمان با اخذ دیپلم تجربی  تحصیلات حوزوی را تا سطح اول در حوزۀ علمیه شهرستان بروجرد نزد آیت الله  صاحب زمانی و آیت الله جواهری نوه هفتم صاحب جواهر گذراند و با مهاجرت به قم در سال 1364 به مدت 10 سال سطح دو و سه و خارج فقه و اصول را درحوزۀ علمیه قم نزد سطوح پایه را نزذ اساتیدی مانند حضرت آیت الله وجدانی، ستوده، اعتمادی، سید علی محقق داماد، ... تلمذ نموده، درس خارج فقه و اصول به مدت 5 سال در محضر آیت الله سبحانی، آیت الله میرزا جواد آقاتبریزی، آیت الله مکارم، آیت الله جوادی آملی و آیت الله محمد کریم مروجی شرکت و کسب فیض نموده؛ هم زمان با تدریس در دانشگاه  تحصیلات خود را نیز در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس علوم سیاسی و  دکتری تخصصی تاریخ تشیع ادامه دادند و با عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور بیش از25 سال سابقه تدریس در دانشگاههای تهران مثل علامه طباطبایی،علوم پزشکی تهران و ایرن سابق، شهید رجایی و امام علی دانشگاههای ازاد اسلامی واحد تهران شمال و تهران مرکزی و علوم تحقیقات و پیام نور و علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف و... را دارند.

مسئولیتها در نهادهای دانشگاهی :

1-مسئول اداره نظارت و ارزیابی

2-مسئول اداره جذب و گزینش

3-مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی 

4. مسئول و راه انداز دانشگاه پیام نور واحد چهاردانگه

5. سرپرست دانشگاه پیام نور واحدقروه درجزین استان همدان 

فعالیتهای پژوهشی: تالیف بیش از 10 جلد کتب و بیش از 20 مقالات علمی پژوهشی

تالیفات:

1-کتاب انقلاب اسلامی ایران و عوامل وقوع ان

2-تجزیه و ترکیب قرآن کریم

3-تاریخ تحول دولت در اسلام

4-آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

5-یکصد و چهل حدیت اخلاقی از رسول اعظم

6-آشنایی با اندیشه سیاسی امام خمینی ره 

7. راهنمای اندیشه (1)

8 ـ و ..