اهداف بنیادین انقلاب اسلامی ایران
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مهم ترین و اصلی ترین ارکان اساسى هر انقلاب (REVOLUTION )، اهداف بنیادین آن است و اهداف بنیادین انقلاب اسلامی ایران، احیاء دین اسلام است که با اجرای احکام الهی، عدالت، امر به معروف و نهى از منکر و اصل ولایت فقیه قابل تحقق است. از آنجا که تغییر هر جامعه منوط به اراده و همت نیروی انسانی خود آن جامعه است، پس تحقق آن اهداف در جامعه، منوط به عملکرد سه قشر (توده مردم، حاکمان و علما) می باشد. نوشتار حاضر در صدد است ضمن باز خوانی اهدف بنیادین انقلاب اسلامی که در قرآن و سنت، بیانات امام خمینی(ره) و قانون اساسی آمده است، بیشترین سهم و نقشی را که سه قشر فوق در تحقق اهداف بنیادین انقلاب اسلامی دارند، معرفی کند و ضرورت تعامل و موزون بودن این مثلث(علما، مردم و حاکمان) در عینیت بخشی به اهداف بنیادین و تحقق عدالت و مبارزه با ظلم و تعدی را به نحو گسترده¬تر از وضع موجود، مورد تأکید قرار دهد. همچنین ضمن یادآوری آیات الهی که بیانگر تکالیف اجتماعی این سه قشر است و عدم تحقق برخی از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی را لزوماً عدم کارایی مکتب اسلام نمی داند بلکه ناشی از عدم اجتهاد لازم، عدم اجرای عدالت توسط حکومت و عدم آگاهی مردم معرفی می کند و نهایتاً با توجه به ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات براساس موازین اسلام حضور جدی و اجتهاد فقها را در عصر حاضر، تنها امر لازم، جهت تحقق کامل اهداف بنیادین در جامعه اسلامی می¬داند.