مبانی نو اندیشی دینی در مسایل سیاسی
70 بازدید
محل نشر: دومین همایش نواندیشی دینی دانشگاه شهیدبهشتی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خلاصه مقاله: موضوع: مبانی نواندیشی دینی در مسائل سیاسی این مقاله شامل سه قسمت مقدمه، متن و نتیجه است. در مقدمه به تعریف مبانی نواندیشی دینی در مسائل سیاسی که عبارت است از ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) یعنی ادله اجتهاد است اشاره شده که محقق می تواند با استفاده از آن ادله اثبات شده و بدیهی به عنوان حجت شرعی پاسخ کلیه مسائل مستحدثه سیاسی، چالشهای سیاسی و بحرانهای سیاسی را به مردم، جامعه و جهان بدهد و همچنین موضوع، روش تحقیق، و پیشتازان نواندیش دین در قرن اخیر، آفات وموانع و ضرورت نواندیشی بطور اجمال اشاره شده است. در متن این مقاله مبانی نواندیشی دینی در مسائل سیاسی مورد بحث قرار گرفته و آن مبانی در سه بخش تقسیم بندی شده که شامل: معارف مقدمی (حوزوی، دانشگاهی و جهان بینى) و مبانی اصلی ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) و همچنین اصول استنباط و التزامی که تابع مبانی اصلی هستند مثل: اصل عدالت، اصل جامعیت دین اسلام، اصل خاتمیت و کاملیت دین اسلام، اصل «ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد، اصل وجود و وجوب حاکمیت و حکومت در اسلام، اصل توجه به نقش زمان، مکان و اصل پاخگویی اسلام به مسائل مستحدثه سیاسی. اصل احترام به افکار عمومی و مدارا اشاره شده است. نتیجه اینکه دین اسلام ، دینی است که دارای مبانی علمی و فطری متقن که محقق واقعی دین می تواند با روش اجتهاد مصطلح درهر عصری پاسخگوی کلیه مسائل سیاسی در آن عصر باشد.