هدایت حد اقلی یا حد اکثری؟
105 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدایت حد اقلی یا حد اکثری؟ حضرت علی(ع) به گونه ای تربیت شده بود که توان هدایت همه جانبه و حد اکثری لازم امت اسلامی را بعد از پیامبر(ص) داشت. لذا با وجود همین توان بود که پیامبر(ص) سفارش هایی برای جانشینی حضرت علی(ع) به امت ابلاغ نمود ولی شرایط سیاسی و نفوذ بر خی از نخبگان سیاسی باعث شد که امت از هدایت حد اکثری امام بی بهره شوند و جامعه نوپای اسلامی مسیر انحرافی در پیش گیرد؛ به گونه ای که می توان ادعا کرد که وضعیت جامعه اسلامی به روزی بازگشته بود که پیامبر(ص) مبعوث شده بود. علیرغم آن که گروهی ذی نفوذ جامعه نوپای اسلامی را از هدایت حد اکثری امام علی(ع) بی بهره کردند، اما ایشان هرگز از مسیر هدایت گری خود خارج نشد و جز راه حق نپوئید و به هدایت حد اقلی به مقدار وسعش ادامه داد اگر کسی آگاهانه خود را از هدایت الهی امام بی بهره می کند به خودش ظلم نموده است، امام، امت را از هدایت و ارشادهای خود محروم نکرد و هر جا لازم بود حضور پیدا می کرد، حتی خلفا از هدایت حد اقلی آن بهره بردند موارد از آ ن ها در تاریخ ثبت شده است. امام علی(ع) اساس اسلام را درنظر می گرفت و هرگز راضی نبود برای رسیدن به خلافت، اسلام و مسلمین را قربانی کند. و حکومت بر مردم را فقط برای اجرای عدل و احکام اسلام می خواست و درغیر این صورت هرگز آرزوی حکومت بر مردم را نداشت. برای همین هم زمانی که مردم برای بیعت به در خانه ایشان هجوم آوردند از قبول حکومت امتناع می کرد و جز با اصرار فراوان مردم حکومت را نپذیرفت.
دانلود