جریان شناسی مستشرقین
107 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ازجمله جریانی که از قرون گذشته، به ویژه در عصر حاضر نسبت به مکتب اسلام به صورت وسیع آثار و نظرات متفاوت عرضه نموده‌اند، مستشرقان هستند. مستشرقان از جهت انگیزه و اهداف و درنتیجه آثار مطالعاتی خود در یک سطح نمی‌باشند، مستشرقان در ابعاد متعدد طیف وسیعى را تشکیل مى‏دهند. مطالعاتشان در مورد مکتب اسلام اگر اندکی بر اساس معیارهای علمی است ولی غالباً بر اصول و ضوابط علمی مبتنى نبوده، لذا آثار و نتایج آنان از لحاظ علمی و اخلاقی غیرقابل‌قبول است، این نوشتار سعی دارد ضمن اشاره به اصول و مبانی عقلی و عقلایی شناخت اسناد، روایات تاریخ اسلام، تصویری اجمالی از عملکرد و رویکرد مستشرقان که در طول تاریخ نسبت به مکتب اسلام داشته‌اند جهت عبرت و شناسایی آن‌ها مواردی را عرضه نماید