تاریخ تحول دولت در اسلام
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار به تاریخ تحول دولت در اسلام از صدر اسلام یعنی از زمان رسول اکرم(ص) تا کنون یعنی نظام ولایت فقیه از بعد مشروعیت دینی وسیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمن به مناسبت بحث به برخی از وقایع تاریخی که ضرورت داشته نیز اشاره گردیده است