شرحی بر دعای روزهای ماه مبارک رمضان
58 بازدید
ناشر: مولف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
امیرالمؤمنین (ع)روایت کرده رسول خدا(ص) روزی برای ما خطبه خواند و در ضمن آن فرمود: 1. ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به سوی شما آمده است. 2. ماهی که نزد خدا بهترین ماه‌ها می‌باشد. 3. روزهایش بهترین روزهاست. 4. .شب‌هایش بهترین شب‌هاست. 5. ساعت‌هایش بهترین ساعت‌هاست. 6. ماهی است که به میهمانی خدا دعوت شده‌اید و از اهل کرامت خدا قرار داده شده‌اید. 7. نفس‌های شما ثواب تسبیح دارد. 8. خوابتان ثواب عبادت دارد. 9.اعمال شما در این ماه مقبول است. 10. دعایتان مستجاب می‌شود. 11. پس با نیت‌های صادق و قلب‌های پاک خدا را بخوانید که شما را برای روزه داری و قرائت قرآن توفیق عطا کند. 12. شقی و بدبخت کس است که در این ماه بزرگ از آمرزش خدا محروم بماند. 13. با گرسنگی و تشنگی خودتان ،گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد آورید. 14. ،به فقرا و مساکین صدقه بدهید. 15. بزرگ‌ترها را احترام کنید ، و به خردسال‌ها ترحم نمایید. 16. نسبت به خویشاوندان صله‌ی رحم کنید. 17. زبانتان را حفظ کنید. 18. چشمتان را از آن چه حرام است بپوشانید. 19. گوشتان را از شنیدن محرمات باز دارید. 20. با یتیمان مردم مهربانی کنید تا با یتیمان شما مهربانی کنند. 21. از گناهتان توبه کنید. 22. در اوقات نماز دست‌هایتان را برای دعا بردارید، زیرا این ساعت‌ها بهترین ساعت‌ها ست که خدا به مردم نظر رحمت می‌کند. 23 . مناجاتشان را اجابت می‌کند و ندایشان را لبیک می‌گوید. 24. به سوال کننده عطا کرده و دعوتشان را اجابت می‌نماییم. 25. ای مردم! نفوس شما درگرو اعمالتان می‌باشد، پس به وسیله استغفار آن‌ها را آزاد سازید. 26. پشت شما با گناه سنگین شده ، با طول سجود بارتان را سبک کنید. 27. بدانید که خدا به عزت خودش سوگند یاد کرده که نماز گزاران و سجده کنندگان را عذاب نکند و آن‌ها را در قیامت به وسیله آتش دوزخ نترساند. 28. ای مردم! هر کس در این ماه روزه دار مؤمنی را افطار بدهد، ثواب آزاد کردن بنده‌ای به او عطا خواهد شد و گناهان گذشته‌اش مورد عفو قرار خواهد گرفت. گفته شد : یا رسول الله ! همه‌ی ما قدرت نداریم که روزه دار را افطار دهیم. حضرت (ص) فرمودند: از آتش دوزخ به پرهیزید ! گر چه با یک خرما یا یک شربت آب باشد. 29. ای مردم ! هر کس در این ماه اخلاقش را نیک گرداند، در قیامت حسابش را آسان خواهد نمود. 30. هر کس که در این ماه کار بنده‌اش را سبک گرداند، خدا در قیامت حسابش را آسان خواهد نمود. 31. هر کس که در این ماه شورش را از مردم باز دارد ، خدا در قیامت غضبش را از او باز خواهد داشت. 32. هر که یتیمی را گرامی بدارد ، خدا در قیامت او را گرامی می‌دارد . 33. هر کس قطع رحم کند ، خدا در قیامت رحمتش را از او قطع می‌کند. 34. نماز مستحب در این ماه ، برائت از آتش را برای او ثبت می‌کنند. 35. هر کس در این ماه عمل واجبی انجام دهد ،ثواب هفتاد فریضه که در ماه‌های دیگر انجام دهد به او عطا خواهد شد. 36. هر کس در این ماه زیاد بر من صلوات بفرستد، خدا در قیامت اعمالش را سنگین می گر داند. 37. هر کس در این ماه آیه‌ای از قرآن تلاوت کند، ثواب یک ختم قرآن که در دیگر ماه‌ها انجام بگیرد به او عطا می‌شود. 38. ای مردم! درهای بهشت در این ماه باز شده ، از خدا بخواهید که آن‌ها را به روی شما نبندد. 39. درهای دوزخ بسته شده ، از خدا بخواهید آن را به روی شما باز نکند. 40. امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: من عرض کردم یا رسول الله! بهترین عمل در این ماه چیست؟ رسول خدا فرمود: یا اباالحسن افضل اعمال در این ماه ورع و اجتناب از محارم الهی است