مشروعیت الهی و سیاسی حکومتهای اسلامی از صدر اسلام‌ تا کنون مشروعیت الهی و سیاسی حکومتهای اسلامی از صدر اسلام‌ تا کنون
106 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
مقدمه مشروعیت الهی و سیاسی حکومتهای اسلامی از صدر اسلام‌ تا کنون به اعتبار موضوع روشی تحقیق تاریخى تحلیلی است که با توجه به اعتبار سند مطالب تاریخی تجزیه و تحلیل می شود. در این نوشتار حکومت اسلامی از صدر اسلام از زمان حضرت رسول(ص) شروع می شود تا کنون ادامه دارد که از طریق گردآورى‏ اسناد مربوطه ضمن بررسی صحت و سقم اسناد با تجزیه و تحلیل مشروعیت سیاسی و الهی حکومتهای اسلامی واقعی و یا به ظاهر اسلامی در طول تاریخ بوده مشروعیت سیاسی و الهی آنها مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار می گردد. ‏هدف‌ اصلی‌ این تحقیق بررسی مشروعیت الهی و سیاسی حکومتهای اسلامی از صدر اسلام‌ تا کنون است‌، روش‌ تحقیق‌ در این‌ مورد‌ چنانچه ذکر شد به‌ مقتضای‌ خود کاملاً تاریخی‌ تحلیلی می‌باشد که‌ اهم‌ آن‌ را اسناد تاریخی‌ و تحلیل اسناد در بر می‌گیرد. لزوماً مباحث و داده های تاریخی‌ اهم دلیل و استدلال جهت داوری این نوشتار قرار خواهد گرفت. از بعد سیاسی نکته بسیار مهمی که تمام حکومتها بطور جدی به آن توجه خاص دارند، مسئله مشروعیت است‌. مفهوم‌ مشروعیت‌ بطور مطلق بدون مضاف الیه، امروزه‌ در محافل‌ علمی‌ و سیاسی‌ به خصوص ایران در دو معنا استعمال می شود یکی‌ مشروعیت‌ دینی‌ به معنی حقانیت و دیگر مشروعیت‌ سیاسی‌ به معنی مقبولیت است.