اصول روابط بین الملل
62 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه پدیده های بسیاری همچون جنگ ، صلح و مذاکرات سیاسی ، رفت آمدهای دیپلماتیک ، فشارها ، آدم دزدی ، گروگان گیری ، تروریسم و عمل کرد سیاسی ، شرکت های چند ملیتی از این قبیل اعداد مسائل روابط بین الملل هستند. پدیده های دیگر نیز وجود دارد که ممکن است در ظاهر ارتباطی با روابط بین المللی نداشته باشند ولی به دلایل گوناگون به این عرصه کشیده شده اند.