فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام
63 بازدید
محل ارائه: تهران
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام گریه طبق سنت پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام از حیث گفتار و رفتار و تقریر معصومین علیهم السلام امری جایز بلکه ممدوح و مستحب است. روایات متواتر المعنی یا به تواتر اجمالی ثابت می شود اینست که مصیبت امام حسین علیه السلام اعظم مصائب و گریه و اقامه مجالس عزاداری موجب رضای خداوندی و خوشنودی رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام و از حقوق آن حجت خدا بر ذمه شیعیان و موالیان است و لذا ما در اینجا چندی از روایات فضیلت عزاداری بر امام حسین علیهم السلام را ذکر می کنیم.