چرا خدا ما انسان ها را خلق کرد؟ و هدف چیست؟
79 بازدید
محل ارائه: دانشگاه
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چرا خدا ما انسان ها را خلق کرد؟ و هدف چیست؟ با توجه به اهمیت مسئله و سئوالی که هر فرد از کوچک تا بزرگ نیاز به پاسخش دارد نمی توان یک جواب برای آن بیان کرد چرا که عقل انسان ها محدود می باشد باید به قرآن که کلام خالق است مراجعه کرد. روایت داریم: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف ؛ من یک گنج مخفیی بودم خواستم شناخته شوم پس خلق را خلق کردم تا شناخته شوم. ما برای این خلق شده ایم که با اختیار خودمان به مقام بندگی برسیم « و ما خلقت الجن و الانس الّا لیعبدون »‌ وقتی این مدرک عبودیت را گرفتیم ما را درعالم خلقت استخدام می کنند به سمت خلیفة اللهی که فرمود « إنّی جاعل فی الارض خلیفة » اینجاست که در آن حدیث قدسی می فرماید « عبدی اتینی حّی اجعلک مثلی » به سمت من بیا تا تو را مَثَل خودم قرار بدهم. من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم لذا امام علیه السّلام در صحیفه سجّادیه می فرمایند : منّتک ابتداء‌ و عفوک تفضّل ما که نبودیم، خدا بدون آنکه ما باشیم و از او تقاضا کنیم به ما منّت گذاشت و ما را بود کرد ( یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه ) این منّت است و منّت ابتدایی هم هست یعنی بدون درخواست ما و بدون کار خوب ما و اصلاً‌ بدون وجود داشتن ما . این تفضّل است اضافه بر استحقاق عنایت کردن است .