اندیشه اسلامی (2)
81 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اندیشه اسلامی (2) استاد دکتر احمد متقی زاده دانشگاه شریف فصل دوم : اهداف ، ابعاد و قلمرو دین الف ) ضرورت وحی و پیامبری یکی از اصول اساسی دین اسلام نبوت است . نبوت باور به این حقیقت است که خداوند حکیم انسانهای والا و شایسته ای را برای هدایت و سعادت برانگیخته است تا دستورات الهی را از طریق وحی دریافت کنند و به آدمیان ابلاغ نمایند . معمولا پیامبران برای اثبات حقانیت پیام خود به معجزه متوسل می شوند و معجزه پیامبر اسلام هم قرآن می باشد . بی گمان هر فرد شایسته ای نمی تواند در مقام پیامبری قرار گیرد . تنها کسانی لایق این مقامند که در طول زندگی آلوده به گناه نشوند و معصوم از گناهند پیامبران در ابلاغ وحی از هر نوع خطا و اشتباهی ایمن هستند و از هر نوع بیماری و نقص عضو مبرا می باشند . از اصول مشترک میان ادیان آسمانی نبوت است بدین معنا که خداوند از خلقت نظام هستی هدفی معین دارد .
دانلود